RRML - Monoclonal B cell lymphocytosis in patients with hepatitis C virus infection: prevalence, demographic and laboratory correlations
AMLR

ISSN online: 2284-5623

ISSN-L: 1841-6624

Impact factor (2019): 0.945

Rejection rate (2020): 75%

Română English


Clarivate analytics (ISI) Impact factor


Advanced search


Top 10 downloaded articles
- May 2021 -
 
Prognostic value of serum lact... 15
Romanian Review of Laboratory ... 8
Pseudohyponatremia and falsely... 8
Vaginal candidiasis in Konya a... 7
The possibility of clinical us... 7
Evaluation of Plasma AA/DHA+EP... 6
Prevalence of ∆F508 cystic f... 6
Predictors associated with inc... 6
Reliability of Friedewald form... 5
Frequency, Distribution and Ge... 5

Log in

Concept, Design & Programming
Dr. Adrian Man

   
 
Nr. 21(2)/2013 DOI:10.2478/rrlm-2013-0007
XML
TXT

Monoclonal B cell lymphocytosis in patients with hepatitis C virus infection: prevalence, demographic and laboratory correlations

Tünde Tőrők-Vistai, Manuela Sfichi, Anca Bojan, Cristina Pojoga


Abstract:

Este cunoscut faptul că infecţia cu virus hepatitic C reprezintă un factor de risc pentru limfoamele non-Hodgkin cu celule B. Studiile referitoare la prevalenţa acesteia în limfoame raportează rezultate contradictorii, în funcţie de zona geografică. Limfocitoza monoclonală B este o condiţie asimptomatică care se poate transforma în limfom malign, caracterizată prin prezenţa unei populaţii clonale B circulante. Poate fi detectată prin citometrie în flux şi s-a demonstrat că prevalenţa ei la pacienţii cu virus hepatitic C este mai mare decât la populaţia generală. În literatură există doar câteva studii referitoare la prevalenţa limfocitozei monoclonale la pacienţii cu virus C iar în România nu a fost condus un asemenea studiu. Am efectuat un studiu prospectiv pe 50 de pacienţi cu virus hepatitic C internaţi la Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie Prof.Dr.Octavian Fodor. Datele clinice şi de laborator au fost culese din foile de observaţie. Citometria în flux s-a efectuat în Laboratorul de Imunologie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca. Am găsit o prevalenţă de 22% a limfocitozei monoclonale. Nu au existat diferenţe statistic semnificative între pacienţii cu şi fără limfocitoză monoclonală, cu excepţia numărului mai mic de leucocite (p=0.04) şi a ecogenicităţii hepatice mai mari (p=0.02) la cei cu monoclonalitate. Am întâlnit toate cele 3 subtipuri de limfocitoză monoclonală B. Prevalenţa ridicată la pacienţii cu virus hepatitic C susţine implicarea virusului în limfomageneză, dar sunt necesare alte studii pe viitor, care să analizeze rata de transformare în limfom la aceşti pacienţi.

Keywords: limfocitoză monoclonală B,virus hepatitic C,limfom non-Hodgkin,leucemie limfatică cronică

 
  PDF Download full text PDF
(121 KB)
     
 
How to cite
Tőrők-Vistai T, Sfichi M, Bojan A, Pojoga C. Monoclonal B cell lymphocytosis in patients with hepatitis C virus infection: prevalence, demographic and laboratory correlations. Rev Romana Med Lab. 2013;21(2):209-15. DOI:10.2478/rrlm-2013-0007