AMLR

ISSN online: 2284-5623

ISSN-L: 1841-6624

Rejection rate (2020): 75%

Română English


Journal Metrics

Impact Factor 0.5
Five Year Impact Factor 0.5
JCI 0.12


Advanced search


Top 10 downloaded articles
- October 2023 -
 
Approaching Risk Management in... 1

Log in

Concept, Design & Programming
Dr. Adrian Man

   
  Articles published by Xitao,Wang
 
  1 Cynomorium Songaricum may protect against spermatogenic damage caused by cyclophosphamide in SD rats
    Authors: Xiaoxiao Han, Rongsheng Zhou, Wei Zheng, Xitao Wang, Shuyan Mao, Zhenbei Li, Lin Hao, Zhenduo Shi, Bo Chen, Zhiguo Zhang, Yijuan Cao, Dianjun Yu, Kun Pang, Conghui Han